LATVIJAS VEĻAS RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA

    Biedrība “LATVIJAS VEĻAS RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA” (saīsināti LATVERA) tika dibināta 2009. gada 02. jūnijā, Liepājā. Par dibināšanas un atrašanās vietu tika izvēlēta Liepāja, jo šo pilsētu var nosaukt par Latvijas sieviešu apakšveļas ražošanas centru: šeit ir koncentrējušies vairāk nekā 50 veļas ražotāju uzņēmumi, kuros ir nodarbināti līdz 3000 cilvēku. Asociācijā ir iestājušies un vēl plāno piebiedroties arī uzņēmumi no citām Latvijas pilsētām.
    Biedrības dibināšanas brīdī, vēlēšanos tajā iestāties izteica aptuveni 10 kompānijas. Līdz 2009. gada beigām LATVERA biedru skaits jau bija pieaudzis līdz 20 kompānijām. Pārsvarā saražotā produkcija tiek eskportēta uz NVS un ES valstīm. Tiek plānots, ka 2010. gadā asociācijai varētu piebiedroties vēl apmēram 5-10 kompānijas. Pastāvīgi tiek turpināts darbs ar uzņēmumiem, kuri vēl nav iestājušies biedrībā, lai iepazīstinātu tos ar LATVERA darbības galvenajiem aspektiem. Mēnesi pirms oficiālās biedrības reģistrācijas Uzņēmumu Reģistrā, tika veikta Latvijas tekstila tirgus esošās situācijas dziļa izpēte, noteiktas un izanalizētas mūsu ražotāju aktuālākās problēmas un izstrādāta objektīva porgramma, kuras galvenais mērķis ir atbalstīt šo valstij tik svarīgo nozari.

    Biedrības LATVERA galvenie stratēģiskie mērķi ir Latvijas veļas tēla popularizēšana pasaules tirgos un biedru interešu aizstāvēšana visos jautājumos, kas saistīti ar to uzņēmējdarību. Visi pārējie soļi – tie ir instrumenti galveno mērķu sasniegšanai.

    LATVERA darbības pamatvirzieni ir precīzāk aprakstīti sadaļā “DARBĪBAS PAMATVIRZIENI”, savukārt sadaļā “BIEDRU BONUSI” ir izklāstītas priekšrocības, kuras var var iegūt esot asociācijā.
Biedrības valdē ir septiņas kompānijas, kuras arī ir veļas ražotāji un LATVERA biedri. Šīs septiņas firmas pārstāv 3 segmentus: lielie, vidējie un mazie uzņēmumi. Valde tā ir veidota apzināti, lai tiktu ievērotas un pārstāvētas visu firmu intereses un katrs uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma, justu, ka tam tiek sniegts reāls atbalsts un palīdzība no asociācijas puses.

 

1edit-2_gatava_bilde.jpg

 

 

Ar cieņu,                                      
Jurijs Hadarovičs                           
LATVERA valdes priekšsēdētājs    

 

 

 

 

 

LIAA.jpg