LATVIJAS VEĻAS RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA

Kļūstot par LATVERA biedru, iespējams iegūt sekojošus bonusus:

1. Iespēja piedalīties LATVERA organizētos pasākumos:

  • kopējā stendā;
  • kopējā katalogā;
  • defilē-šovā;
  • piedalīšanās izstādē LATVIJAS VEĻAS ielā, kas tiks organizēta nākamajās izstādēs.

2. Iespēja iegūt atlaides no kopīgiem sadarbības līgumiem:

  • atlaides starptautiskajiem kurjerpasta sūtījumiem ar vadošajiem loģistikas partneriem;
  • kopīgas materiālu iegādes.

3. LATVERA saviem biedriem izstrādā ES struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanas projektus.

4. Ārvalstu ražotāju piesaiste izvietot pasūtījumus LATVERA biedru uzņēmumos.

5. Iespēja piekļūt “ļaunprātīgo klientu nemaksātāju” datu bāzei un biedru savstarpējās informācijas apmaiņas sadaļai LATVERA mājas lapā.

6. LATVERA mājas lapā ir izvietoti biedru logo, uz kuriem nospiežot var iekļūt biedru uzņēmumu mājas lapās.

7. Biedru interešu aizstāvēšana visos jautājumos, kas saistīti ar viņu uzņēmējdarbību.

8. Konsultatīvas palīdzības sniegšana asociācijas dalībniekiem visos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.

9. Braucienam uz starptautisko izstādi “TEXTILLEGPROM” Maskavā 2009. un 2010. gadu septembrī, ar Liepājas pilsētas DOMES finansiālo atbalstu, LATVERA organizēja autobusu, kurā katram no asociācijas biedriem bija 3 bezmaksas vietas gan promceļā, gan atpakaļceļā.