LATVIJAS VEĻAS RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA

LATVERA (LATVIJAS VEĻAS RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA)
darbības pamatvirzieni

 • Latvijas veļas ražotāju tēla popularizēšana pasaulē un to interešu pārstāvēšana:
 • 1) Informācijas par asociāciju izvietošana Latvijas un citu valstu rūpniecības tirdzniecības kamerās;
  2)
  Informācijas izvietošana dažādos informatīvajos materiālos-katalogos, internetā, nodarbinātības aģentūrā, kā arī sadarbība ar specializētām apmācības iestādēm;
  3)
  Kontakti ar citām ārvalstu asociācijām, kas pārstāv mūsu klientus un piegādātājus;
  4)
  Asociācijas interneta vietnes izstrāde;
  5)
  Palīdzība starptautisko izstāžu organizēšanā.

 • ES struktūrfondu apgūšana.
 • Lielo Eiropas ražotāju piesaiste pasūtījumu izvietošanai Latvijā.
 • Asociācijas biedru interešu pārstāvēšana valsts iestādēs, pašvaldībās, starptautiskās institūcijās.
 • Valsts pasūtījumu piesaiste.
 • Palīdzība attiecībā uz personāla apmācību organizēšanu un līdzfinansējuma saņemšanu no ES struktūrfondiem, kā arī kvalifikācijas uzlabošanas kursu organizēšana sadarbībā ar NVA un Tekstila skolu, darbiniekiem ar saīsināto darba laiku, kā rezultātā darbinieks saņem 70 Ls mēnesī.
 • Līgumu slēgšana ar dažādām organizācijām un kompānijām, kas varētu dot jebkādu labumu asociācijas dalībniekiem.
 • Biznesa konferenču rīkošana jaunu kontaktu iegūšanai un jau esošo uzturēšanai starp veļas ražotājiem un viņu klientiem (Liepājā, Rīgā, Maskavā).
 • Biznesa braucienu organizēšana ar LIAA palīdzību, jaunu tirgu apguvei.
 • Tirdzniecības organizēšana Eiropā ar vairumtirgotāju starpniecību.
 • Nepieciešamība tuvākā nākotnē asociācijas pārstāvim kandidēt pašvaldības vēlēšanās, lai vēl aktīvāk būtu iespējams pārstēvēt asociācijas biedru intereses.
 • Informatīvas un konsultatīvas palīdzības sniegšana asociācijas dalībniekiem visos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.
 •